ISAK

Tvåfaktorsautentisering med BankID på alla våra kreditalternativ

​I januari i år infördes lagkrav om stark kundautentisering vid fakturabetalningar online, dvs när ett kreditalternativ som faktura, delbetalning eller kontokredit väljs. Syftet är att ge konsumenter ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online. Vi har därför infört BankID-verifiering för dessa köp i kassan.​

Tvåfaktorsautentisering med BankID på alla våra kreditalternativ

Starkare kundautentisering vid fakturabetalningar

Det är glädjande att höra att Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att förtydliga kravet på stark kundautentisering vid fakturabetalningar online. Detta beslut är ett viktigt steg för att skydda konsumenter från bedrägerier vid e-handel.

Stark kundautentisering, som innebär tvåfaktorsautentisering, är en effektiv säkerhetsåtgärd för att säkerställa att den person som gör en betalning online verkligen är den som de utger sig för att vara. Detta görs genom att använda två olika faktorer för att identifiera användaren, till exempel en inloggning med e-legitimation och en verifiering med bankdosa.

Förslaget innebär också att ansvaret för tillsynen av konsumentkreditinstituten flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen. Detta kommer att bidra till att säkerställa att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen, inklusive kravet på att pröva konsumentens återbetalningsförmåga innan kredit beviljas.

Trygg e-handel

Det är viktigt att vi som konsumenter känner oss trygga när vi handlar online, och denna förtydligade krav på stark kundautentisering är ett positivt steg mot att uppnå detta mål. Vi hoppas att fler åtgärder kommer att vidtas för att öka säkerheten vid e-handel och att konsumenternas rättigheter och intressen kommer att fortsätta att prioriteras på högsta nivå.

Läs mer (riksdagen.se)

  • Taggar

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.