Reklamation och retur

Alla priser är inklusive moms. Vi reserverar oss för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer helt överens med produkten. Velltra.se reserverar sig för pris-, text- och bildfel.

Ångerrätt

Konsument

För privatpersoner tillämpar Velltra.se distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Velltra.se uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel". Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”Tillverkningsvara”eller "Beställningsvara" i butiken. Ångerrätten gäller ej vid avtal 11 § punkt 4 som avser: "för en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal". Ångerrätt gäller således inte varor med ett begränsat hållbarhetsdatum, eller som klassas som färskvara som t.ex. levande växter, golv och batterier.

Levande växter är undantaget från distansavtalslagen. Ångerrätt erbjuds inte på gröna växter, blommande växter, sticklingar, lökar, rotknölar, trädgårdsväxter och andra produkter som kan ta skada av att hanteras flera gånger.

  • Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas Velltra.se inom 14 dagar. Anmälan om önskad retur görs via formuläret nedan.
  • Om du som kund inte önskar använda formuläret ovan kan konsumentverkets standardblankett användas. Blanketten finns att hämta i denna länk.
  • Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej vara mer omfattande än nödvändigt.

Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Velltra.se debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget.

Observera att granskningsrätten ej kan tillämpas på varor som går under 11 § punkt 4 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Exempel på detta är trädgårdsmaskiner, golv och batterier. Är du som kund osäker på vilka produkter som omfattas av granskningsrätten, vänligen kontakta kundservice via vårt kontaktformulär.

Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med Velltra.se.

När returnerad vara är åter på Velltra.se eller vår samarbetspartners lager återbetalas varans belopp exklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. 

Vid retur av hela eller del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift!

På det belopp som återbetalas har Velltra.se rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Varor som är "Beställningsvara" kan i vissa fall returneras men då med ett faktiskt returavdrag som levererande företag fastställer.

Veltra.se återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter på Velltra.se eller vår samarbetspartners lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet.

Spara alltid följesedeln/kvitto på inlämnat gods tills returen är godkänd av Velltra.se.

Vid retur från kund till Velltra.se, står kunden för skador som kan uppstå under transporten om du som kund inte använder originalemballage.

Om du ej är anträffbar vid avlastning av din beställning debiteras du för de kostnader som uppstår. Detta gäller även paket som levereras till utlämningsställe och som ej har lösts ut. Du debiteras returkostnad för respektive produktgrupp för outlöst paket som gått i retur.

Vem betalar returfrakten?

Det är du som kund som får stå för returfrakten. Returer från konsument skall helst skickas med Postnord då vi inte har möjlighet att hämta försändelser på utlämningsställe.

Företag

I de fall som näringsidkare handlar hos Velltra.se så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 235:- + 20 % av varans värde tillkomma eller de faktiska kostnader som leverantören av varan debiterar utöver kostnad för returfrakt.

Använd formuläret nedan för att göra reklamation/skadeanmälan.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.