Tjära & träolja

Trätjära och träolja används till behandling av träkonstruktioner utomhus:


  • Används t. ex för behandling av fasadpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pergolor, pallkragar, odlingslådor, altaner, terrasser, utemöbler, bryggor, impregnerat trä och obehandlat virke.
  • Träoljan finns i flera varianter, såsom neutral, pigmenterad, svart, röd, grön och kinesisk träolja.
  • Träoljan tränger djupt in i träet för att förhindra sprickbildning och uttorkning samt skyddar effektivt mot vatteninträngning, vilket förlänger träets livslängd.
  • Tjära används på ett liknande sätt som träolja. Tjärvitriolen är vattenavvisande och skyddar mot solens UV-strålning. Tjäran finns i flera färger, såsom pigmenterad, svartjära, rödtjära, svartbruntjära och gröntjära.
  • Tjärfärgen ger träytan ett vackert utseende och ger ett långvarigt skydd.

Tjära och träolja användas till behandling av fasadpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pergolor, pallkragar, odlingslådor, altaner, terrasser, utemöbler, bryggor, impregnerat trä och till obehandlat virke. Träolja används utomhus för att förlänga livslängden hos träkonstruktioner. Det finns flera olika varianter, neutral, pigmenterad, kinesisk träolja. Träoljan tränger djupt in i träet för att förhindra sprickbildning och uttorkning, samtidigt som den effektivt skyddar mot vatteninträngning och därmed förlänger oljan träets livslängd.

Tjära användas på väldigt liknande sätt, tjärvitriolen är vattenavvisande och ger skydd mot solens UV-strålning. Tjäran går att få pigmenterad, svarttjära, rödtjära, svartbruntjära och gröntjära. Tjärfärgen ger ett vackert utseende och ett långvarigt skydd.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.