Boston Antik

En mursten med granitkaraktär – klippt och tumlad på en sida, slät och tumlad på den andra. Till murstenen används låspluggar som gör det möjligt att bygga såväl lutande som lodräta stödmurar, med eller utan geonät. Kan även byggas fristående i höjder upp till 60 cm. Eller varför inte anlägga en portstolpe med Boston hörnsten eller Boston slutsten. Bender Boston Antik skapar otaliga möjligheter som inbjuder till att uppnå en murlösning anpassad efter just din trädgårdskaraktär.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.