Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Den här policyn beskriver vilken typ av information Velltra AB samlar in och varför. Velltra AB  följer alla för tillfället gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Velltra AB 556597-9712, Falsterbovägen 245, 235 91 Vellinge

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina beställningar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som behandlas är ditt namn, telefonnr, e-postadress och adress. I specifika fall kan vi även komma att behandla andra detaljer om dessa frivilligt lämnats till oss av kunden.

Uppgifterna kan användas för identifikation och marknadsföring samt för statistikändamål.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande och leverera dina beställningar. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan kan uppgifterna komma att användas för att utgöra statistiskt underlag för att kunna ge dig bättre erbjudanden och en användarupplevelse här på velltra.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Velltra AB har vidtagit säkerhetsåtgärder för ändamålet så som installation av SSL-certifikat, vilket ökar säkerheten på velltra.se genom att kryptera överföringen av data mellan webbplatsen och dess besökare. Vidare har vi vidtagit åtgärder för att göra hemsidan säkrare och svårare för hackers att angripa.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Velltra AB sparas dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan eller tills dess att du själv vill avsluta ditt konto. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Velltra ABs åtaganden gentemot dig, vid t.ex. reklamation.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära ut vilka personuppgifter som behandlas om dig. En sådan begäran måste göras skriftligen till den adress som anges på Webbplatsen.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Ändringar i vår integritetspolicy

Velltra AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy för att vid alla tillfällen uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Mer information om GDPR

Mer information om GDPR finns på datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.